Rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Kirsikanaika TMI 2685498-7
eMotion Dance® Tunteiden tanssi®
Kirsi Voutilainen
Johan Sederholmintie 8 D 34
00810 Helsinki
Puhelin: 040-085 5887
Sähköposti: kirsikanaika@gmail.com

Rekisterin nimi

eMotion Dance® uutiskirje ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena käsittelyn tarkoituksena on eMotion Dancen® ja asiakkaan välinen asiakassuhde. Tietoja käsitellään asiakkaan ja eMotion Dancen® väliseen asiakassuhteeseen, uutiskirjeen tilaamiseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Asiakaspalautteen, yhteydenottopyyntöjen ja tarjouspyyntöjen käsittelyyn ja niihin vastaamiseen
 • Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen
 • Sähköisten verkkopalvelujen seurantaan ja tilastointiin palvelujen kehittämiseksi, markkinointitarkoituksiin ja asioinnin helpottamiseksi
 • Asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Verkkosivujen käytön analysointiin niiden parantamiseksi

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri voi koostua seuraavista tiedoista:

 • Henkilön nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Käyttäjän IP-osoite
 • Aikatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään uutiskirjeen tilauksen tai työpajan tai muun palvelun tilauksen yhteydessä, palveluiden oston ja käytön yhteydessä, internetpalvelun lomakkeiden osiossa (yhteydenottopyyntö, tarjouspyyntö, palaute), asiakaspalvelutapahtumien yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta. Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy eMotion Dancen® tietojärjestelmiin myös palveluiden käytön yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta eMotion Dancen® ja sen palveluiden tuotantoon ja analysointiin osallistuvien lisäksi muille ulkopuolisille tahoille.

Asiakastietoja toimitetaan Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle vain henkilötietolain sallimilla tavoilla esim. liittymällä uutiskirjeeseen Mailchimpin kautta, joka on EU:n ulkopuolella, ja säännönmukainen yksityisyyssuojan kanssa. Voit lukea lisää Mailchimpin yksityisyyssuojasta heidän sivuiltaan.

Evästeiden käyttö

Eväste on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä pieni tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. eMotion Dancen® verkkosivulla käytetään evästeitä ja vastaavia tekniikoita sivuston ja palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, verkkopalvelun käyttökokemuksen parantamiseksi sekä mahdollisesti markkinoinnin kohdentamiseen Facebook -mainonnan kautta.

Evästeiden avulla eMotion Dance® voi kerätä tietoja esimerkiksi siitä, millä laitteella kävijä on tullut sivuillemme, mitä verkkosivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään, päätelaitteesi käyttöjärjestelmä, mikä on tietokoneen IP-osoite. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää tunnistettuun käyttäjään, joka on esim. tilannut uutiskirjeen tai ilmoittautunut eMotion Dancen® tapahtumiin. Tällöin tietoja kerätään ja käsitellään tietosuojaselosteesta ilmenevin tavoin.

Voit halutessasi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimen asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan.

eMotion Dancen® sivuilla on käytössä Google Analytics analytiikkatyökalu. Google Analytics sovellus käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivujen käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelun liikenteestä, eikä tällaista tietoa yhdistetä yksittäiseen henkilöön. Voit estää seurannan Google Analyticsin opt-out -toiminnolla.

Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusalueidesi mukaan, voit estää kohdentamisen kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti YourOnlineChoices-sivuston kautta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

eMotion Dancen® henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys on meille tärkeää. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain henkilötietojen käsittelyyn erikseen oikeutetut eMotion Dancen® työntekijät työtehtävän edellyttämällä tavalla ja eMotion Dancen® toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät yhteistyökumppanit.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:eMotion Dance® Tunteiden tanssi®, Kirsi Voutilainen, Johan Sederholmintie 8 D 34, 00810 Helsinki. Asiakkaan tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: Nimi, puhelinnumero. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen:eMotion Dance® Tunteiden tanssi®, Kirsi Voutilainen, Johan Sederholmintie 8 D 34, 00810 Helsinki. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinointi. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Tekijänoikeus ja tavaramerkit

Näiden sivujen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat eMotion Dance®, Tunteiden tanssille. eMotion Dance® ja sen verkkosivuilla olevat merkit ja logot ovat eMotion Dancen® ja sen edustamien tuotemerkkien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Sivuston ja niiden sisältämien tietojen käyttö henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Muutoin verkkosivuston sisällön tai niiden osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman eMotion Dancen® etukäteistä kirjallista suostumusta.

Vastuut

Näiden verkkosivujen sisältö toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Näillä sivuilla esiintyvän tiedon tai palveluiden käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. eMotion Dance® ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta, eikä sivujen toimivuutta keskeytyksettömästi ja virheettömästi voida taata.

eMotion Dance® ei ole vastuussa mistään tarjoamansa verkkosivuston tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettueMotion Dancelle®. eMotion Dancen® vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Linkit ja sosiaalisen median liitännäiset

Sivustoilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkopalveluihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebook, Instagram, YouTube). eMotion Dancen® sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Näihin eMotion Dancen® sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. eMotion Dance® ei ole vastuussa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai niiden käytöstä.