Tunteista, kosketuksesta, ryhmästä, tanssista, liikkeestä, hengityksestä

”Elämä on rytmiä. Me värähtelemme, sydämemme pumppaa verta. Olemme rytmikoneita. Rytmikoneita me olemme.”
Mickey Hart sitaatti kirjasta Jäljet kehossa

Tunteet ovat ihmisten säätelyjärjestelmä, jonka tarkoituksena on olla varmistaja ja turvaverkko, joka pyrkii takaamaan hyvinvointimme, silloin kun se on uhattuna ja lisäämään hyvinvointia entisestään kun vaarat eivät uhkaa ja fyysiset ja psyykkiset resurssit voi suunnata muualle. Niiden avulla voimme reagoida muutoksiin tarkoituksenmukaisesti. Ne ovat hyvinvointiamme edistävä ja lähes välttämätön neurofysiologinen järjestelmä, jotta voisimme selvitä jokapäiväisestä elämästämme ja kanssakäymisestä toisten ihmisten kanssa. (Nummenmaa, Tunteiden psykologia)

Darwinin näkemyksen mukaan nisäkkäiden tunteet johtuvat biologiasta. Ne ovat korvaamattoman arvokas motivaation lähde, joka saa nisäkkään toimimaan. Emootiot (lat.emovere= liikkua) eli tunteet antavat toiminnallemme muodon ja suunnan, jotka ilmenevät kasvojen ja kehon lihaksissa. Hän toteaa myös, että emootioiden perimmäinen tarkoitus on saada aikaan liikettä, joka pitää organismin turvassa ja fyysisesti tasapainossa.

Bessel van der Kolk teoksessaan Jäljet kehossa tiivistää kauniisti kehon ja tunteiden yhteyden sekä sisäisen luonnollisen muutosvoiman, mikä meissä piilee.” Keho on silta tunteisiin. Emotionaalinen tietoisuus omasta itsestä perustuu sisäisten tuntemusten havaitsemiseen. Kun kuuntelee selkäytimestä kumpuavia viestejä ja sydäntään, kun seuraa sisimpiin sopukoihin johtavia polkuja, asiat alkavat muuttua.” 

”Löytäessämme uudelleen yhteyden kehomme tarpeisiin, saamme voimaa rakastaa itseämme lämpimästi. Huolenpitomme tuntuu aivan uudella tavalla aidolta.”

Yksi neurotieteen selvimmistä opeista on se, että ihmisen käsitys omasta itsestään on sidoksissa siihen, millainen yhteys hänellä on omaan kehoonsa. Itseään ei voi tuntea kunnolla ellei osaa tuntea tai tulkita ruumiillisia tuntemuksiaan. (van der Kolk)

Emotion dance on mahtava tapa luoda yhteys kehoon ja tunteisiin ja sitä kautta oppia säätelemään tunteita ja kehittää myös tietoista läsnäoloa ja on mahdollisuus oppia liitelemään tyynesti ja puolueettomasti ajatusten, tunteiden ja tunnetilojen yläpuolella ja reagoimaan tapahtumiin kaikessa rauhassa.

Tanssi on universaali kieli, jolla voimme kommunikoida. Tanssin avulla voimme yhdistää kehomme, mielemme ja sielumme ja parantaa itsetuntoamme. Tanssilla voimme ilmaista tunteita, joille meillä ei ole sanoja tai joista emme ole edes tietoisia. Tanssiminen vapauttaa meidät kantamastamme painolastista. Tanssilla voimme saada yhteyden itseen ja toisiin ihmisiin ja saada tunteen yhteenkuuluvuudesta. Tanssilla spontaanius ja luovuus pääsevät valloilleen ja mielessämme avautuu uusia polkuja ja ratkaisuja ongelmiin. Peter Lovat, joka on tanssin psykologian laboratorion johtaja Hertfordshiren yliopistossa, on tehnyt tutkimuksen, jossa vahvistettiin, että tanssiminen auttaa aivoja löytämään uusia ajattelutapoja ja luomaan uusia hermoratoja.

Kun annat musiikin viedä ja keskityt vain liikkeeseen ja  kehosi aistimuksiin, voit saada  tunneyhteyden kehoosi ja muutokset voi vähitellen tapahtua solutasolla tuoden tasapainon takaisin kehoosi.  Tanssi vapauttaa mielihyvähormoneja, serotoniinia ja dopamiinia, ja stressi vähenee ja onnen tunne kasvaa. Tanssilla on todettu olevan myös fyysisiä kipuja poistava vaikutus ja se voi jopa vähentää masennuksen oireita.

Kosketus on voimakas sanattoman viestinnän muoto. Ihmisellä on luontainen kosketuksen ja hellyyden tarve. Ihminen kaipaa kosketusta koko elämänsä ajan. Ihmisen aisteista kosketusaisti kehittyy ensimmäisenä ja se on myös aisti joka säilyy pisimpään elämän loppuhetkillä. Kosketuksen merkitystä on tutkinut muun muassa Lastenpsykiatri Jukka Mäkelä. Hän kuvaa asiaa näin:

”Sylissä pito on keinoista väkevin, koska silloin rauhoittavia viestejä kulkee aivoihin useita kanavia pitkin. Kenties tärkein elementti on kosketus. Kosketusaistimukset kulkevat aivoihin ja sydämeen aivan omia, erityisiä kanavia pitkin eikä mikään muu voi korvata kokemusta kosketuksesta. Hyvä, lempeä kosketus viestii suojaa ja antaa aivoille signaalin, että nyt voi rauhoittua.”

Kosketus lisää ihmisen hyvinvointia. Se vähentää stressiä, vähentää ärtyneisyyttä ja levottomuutta, parantaa unen laatua, parantaa keskittymiskykyä, rauhoittaa jne. Kosketuksen puutteen on todettu lisäävän keskittymisvaikeuksia, aggressiivisuutta, ahdistuneisuutta, masennusta ja riippuvuutta nautintoa tuottaviin aineisiin.

Ryhmän voima on oleellinen osa eMotion Dancea. Yhteys toisiin on eMotion Dancen tärkeä ydin. Ilman toisia sitä ei ole. ”Olen koska sinä olet.” Ryhmään kuulumisen kokemus ja ryhmän antama tuki on yksi suuri eheyttävä voima tunteiden tanssissa. Emotion Dancen intensiivinen tunne elämästä ja olemisesta tässä ja nyt yhdessä toisten kanssa luo ainutlaatuisen mahdollisuuden kokea elämä itsessä ja jakaa tuon kokemuksen toisten kanssa. Ryhmän sisäinen yhteys työpajoissa on vailla vertaa, kun jakaa syvän ykseyden kokemuksen samalla matkalla olevien kanssa. Ryhmä on oiva keino oppia vuorovaikutustaitoja ja aitoa kohtaamista toisten kanssa. Voi huomata, että me emme olekaan niin erilaisia, vaan meitä yhdistää yhteinen tietoisuus syvemmällä tasolla. (Carl Jung Kollektiivinen alitajunta)

Hengityksen avulla voimistamme kokemusta itsestämme. eMotion Dance antaa tilaa ja aikaa huomioida hengityksen vapaa virtaus. Hengitys elävöittää meitä ja vapauttaa niin ikään tunteita ja luo tilaa uudelle. Pinnallisella hengityksellä pyrimme suojaamaan itseämme vaikeilta tunteilta, mutta näin tehdessämme myös positiivisten tunteiden skaala pienenee. Työpajoissa annetaan vatsan pullistua ulos ja hengityksen äänien kuulua. Hyvässä hengityksessä pallea laajenee vapaasti vatsan suuntaan ja hieroo sisäelimiä. Happi ravitsee koko kehoa. Elinvoima meissä kasvaa kun hengitys vapautuu.

eMotion Dance yhdistää kaikkia näitä elementtejä kiehtovissa tansseissa ja yksinkertaisissa harjoituksissa luoden ainutlaatuisen mahdollisuuden henkiseen kasvuun ja itsetuntemukseen. Harjoituksissa kasvu voi tapahtua seuraavilla tasoilla: vitaalisuus, dynaamisuus, aistillisuus, luovuus, hellyys, nähdyksi tuleminen, turvan tunteminen, transsendenssi (yliaistillisuus, transsi).