InnerMotion®

InnerMotion®

Räätälöidyt workshopit ryhmille
Vapauta kehosi ja mielesi kehon luonnollisella liikkeellä

Vapauta kehosi ja mielesi kehon luonnollisella liikkeellä


InnerMotion perustuu jo meissä olevaan liikepotentiaaliin. Se on haastavista asennoista, asanoista tai koreografeista vapaa tapa vahvistaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. InnerMotion sisältää kolme eri metodia: Kiskottelu, Tre ja eMotion Dance.


Kirsi Voutilainen - Emotion Dance - Tre

Kiskottelu

Kiskottelu on kehomme luonnollinen ja nopeasti vireystilaa nostava mekanismi, joka purkaa jännitystiloja. Tämä refleksi saa aikaan haukottelun ja syvän venymisen sisältäpäin. Kaikki selkärankaiset (myös ihmiset) haukottelevat ja venyttelevät ainakin herätessään ja nukkumaan mennessä tai oltuaan pitkään paikallaan. Kiskottelu toimii loistavasti taukojumppana! On maailman helpoin tapa saada hyvinvointia.

Menetelmä on kehittynyt 20 vuoden aikana ja sitä on opetettu maailmanlaajuisesti. Sen vaikutuksesta työhyvinvointiin on tehty myös työsuojelurahaston hankkeella Kohti parempaa kontaktia. Kiskoteka menetelmän on kehittänyt TRE ® kouluttaja ja diplomi insinööri Jyrki Rytilä.

Saatat havaita seuraavia hyötyjä kiskottelusta:


 • lihaksien kireys vähenee
 • liikkuvuus ja notkeus lisääntyvät
 • keho ja mieli rauhoittuvat
 • lihaskalvot ja lihakset asettuvat oikeille paikoilleen
 • kivut vähenevät ja kehon asento paranee
 • rentoutunut keho vaikuttaa positiivisesti mm. unen laatuun ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen
 • ajatukset kirkastuvat
TRE InnerMotion workshop Kirsi Voutilainen

Tre® 

TRE (trauma and stress releasing exercises) on kehon luonnollinen palautumismekanismi, joka purkaa stressiä ja kehon jännitystiloja syvistä lihaksista ja faskioista. TREn on kehittänyt amerikkalainen tohtori David Berceli, kansainvälisesti tunnettu trauma- ja stressin hoidon asiantuntija. Menetelmää on käytetty ympäri maailmaa kriisialueilla, mm. sota ja luonnonkatastrofi alueilla. PTSD:tä ja muita traumoja tällä on hoidettu menestykkäästi.

TRE:tä voi myös käyttää arkipäivän stressiin ja urheilun rasittamiin lihaksiin ja työhyvinvointiin.

Tre:stä on raportoitu seuraavia hyötyjä:


 • lihas- ja selkäkivut vähenevät
 • helpottaa vanhojen vammojen ja sairauksien aiheuttamia haittoja
 • vähentää ahdistusta
 • parantaa unen laatua ja ihmissuhteita
 • tunteiden säätely paranee ja lisää oman johtajuuden tunnetta elämässä
eMotion Dance by Kirsi Voutilainen - workshopit ja kurssit

eMotion Dance

eMotion Dance on ohjattu tanssillinen ja liikkeellinen metodi, jossa osallistujan omalle vapaalle liikkeelle annetaan tila. Koreografiaa ei ole. Sanallinen ohjaus antaa suunnan ja inspiraation ja helpottaa liikkumaan vapaalla tyylillä. Huolella valittu monipuolinen musiikki tukee liikettä ja tanssia.

eMotion Dance ei vaadi tanssitaitoa eikä muita ennakkotaitoja. Metodin runko luo raamit tunneille, joissa osallistuja pääsee turvallisesti ja vapaasti liikkumaan ja tanssimaan.

Työpajan tarkoitus on mennä kohti omia voimavaroja sekä antaa itsevarmuutta ja vahvistaa positiivista minäkuvaa luoden mahdollisuutta omaan kehitykseen ja muutokseen. eMotion Dance on vahvasti transformatiivinen metodi.

eMotion Dancen on kehittänyt Kirsi Voutilainen käyttäen pohjana Biodanzaa ja Vital Danzaa. Biodanzan on kehittänyt 1960 luvulla chileläinen antropologi ja psykologi Ronaldo Toro. Sitä käytettiin ensin psykiatristen potilaiden hoitoon. Mm. Brasiliassa se on virallisesti hyväksytty hyvinvointia edistävänä ja ylläpitävänä metodina sosiaali- ja terveyden huollon piirissä. Biodanzasta on tehty tieteellisiä tutkimuksia, jotka todistavat tanssin ja vapaan liikkeen edistävän kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kirsi Voutilainen on tuonut menetelmään monipuolisuutta ottaen inspiraatiota muista kehollisista metodeista.

eMotion Dance on muokattavissa asiakasryhmän mukaan. Kunkin ryhmän toiveet ja tarpeet ja lähtötaso otetaan huomioon.


Jokainen työpaja/tunti on yksilöllinen. Ryhmän jäsenet muodostavat ryhmädynamiikan ja ryhmä on interaktiivinen siten, että Kirsi kuuntelee ryhmän tarpeita ja sopeuttaa ohjelman niihin.

eMotion Dance on mahdollista toteuttaa yhteis- ja pariharjoitusten kanssa tai ilman.

eMotion Dancen voi suunnitella myös täysin vapaana tanssina eli ilman sanallista ohjausta. Kirsi luo vivahteikkaita ja sielukkaita musiikkilistoja, jotka mahdollistavat tanssin ja liikkeen meditatiivisen ja transformatiivisen kokemisen sellaisenaan.

InnerMotion Flow on kaiken yhdistelmä samassa työpajassa. Workshop aloitetaan kiskottelulla, josta sulaudutaan tanssilliseen osuuteen. TRE sessio seuraa tanssia, jonka jälkeen rentouttava rauhoittuminen ja lopuksi sanallinen jakaminen. Tähän suosituksena on suljettu ryhmä, joka kokoontuu muutaman kerran.

Image

Osallistujat ovat kokeneet seuraavia hyötyjä:


 • lisääntynyt yhteys omaan kehoon ja läsnäolotaitojen löytyminen
 • tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittyminen
 • omien rajojen tiedostaminen
 • elinvoiman ja ilon ja luovuuden lisääntyminen
 • stressin ja jännityksien väheneminen
 • itsemyötätunnon herääminen ja itsensä hyväksyminen
 • yleistä vapautuneisuutta ja kykyä nauttia omasta liikkeestään
 • fyysisen kunnon nousemista

VAIHTOEHTOINEN ALOITUS WORKSHOPPIISI:

Spesiaali Lämppäri


Lämppäri sopii erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien alkuun keventämään kaikille tuttua alku jännitystä ja luomaan tunnelmaa ja sulauttamaan porukan yhteen. Tämä setti on leikkimielinen ja iloinen ja helposti seurattava ohjelma, jossa liikutaan ja tanssitaan ja kohdataan toisia. Setin jälkeen tunnelma on vapautunut ja yhteishenki kohonnut. Lämppäri räätälöidään asiakaskunnan ja tilaajan toiveiden mukaan.

Image

Tilaa InnerMotion®
-paketti ryhmällesi!

Tilaa InnerMotion®
-paketti ryhmällesi!

 

Paketti voi sisältää kaikki kolme metodia tai vain osan. Tilaajalla tulee olla paikka, sali, josta löytyy musiikintoistolaitteet. Hinta muotoutuu ryhmän koon ja paketin mukaan.

Luon mielelläni juuri ryhmälläsi sopivan kokonaisuuden räätälöidysti aina musiikista alkaen. Toivotan sinut ja ryhmäsi tervetulleeksi kehollisten menetelmien vapauttavaan maailmaan!


Ota yhteyttä
 
Image

Kirsi Voutilainen

Kirsi on Vital Danza fasilitoija, eMotion Dance kehittäjä ja ohjaaja, sertifioitu TRE ja Kiskoteka ohjaaja. Hän on meditoinut yli 30 vuotta ja käynyt lukuisia kehollisia tunnetyöskentely-kursseja ja workshoppeja.

Kirsi on kymmenen vuoden ajan toiminut tapahtumanjärjestäjänä ja suunnitellut ja ohjannut ryhmiä. Hänellä on kokemusta ohjata myös isoille ryhmille ja isoissa tapahtumissa. Hän on usein ollut mukana hyvinvointialan festivaaleilla esiintyjänä.

Kirsillä on kokemusta erityisryhmille ohjaamisesta, mm. Helsingin ja Vantaan seudun invalidi yhdistyksessä. Syksystä 2022 lähtien on vireillä palveluiden tarjoaminen sosiaali- ja terveyssektorille.

Kirsillä on oma vaikuttava selviytymistarina, jossa näillä kolmella metodilla on merkittävä rooli. Tarina kannustaa ja inspiroi muita oman elämänsä polulla. Hän on kokemusasiantuntija metodeissaan ja kävelevä mainos niiden eheyttävästä vaikutuksesta niin henkisesti kuin fyysisesti. Hänen tarinansa on luettavista useista lehdistä ja itse kirjoitettuna. Lue täältä, miten hän yli 20 vuoden kotonaolon jälkeen auto-onnettomuuden aiheuttaneen vammautumisen takia rohkaistui astumaan oman elämänsä näyttämölle tanssin ja ryhmätyöskentelyn tuella ja voitti lukuisia pelkoja ja traumoja. Täältä löydät myös lehtiartikkelit Kirsistä.

Kirsin parantumistarina jatkuu Kiskottelun ja tärinän avulla. Lue täältä, miten Kirsi alkoi fyysisesti parantua pysyvästä vammasta ja kykeni jättämään kävelykepin pois yli 30 vuoden käytön jälkeen.

Hänellä on aito ja luonnollinen ote ohjaukseen ja vankka kyky kannatella ryhmiä ja olla turvallisena ja myötätuntoisena kanssa kulkijana. Hänessä on kuplivaa huumoria ja iloa sekä sielukasta syvyyttä ja ihmisläheistä ymmärrystä elämästä. Lue täältä lisää kommentteja osallistujilta.

Tilaa InnerMotion®
-paketti ryhmällesi

Tilaa InnerMotion®
-paketti ryhmällesi!

 

InnerMotion® tai haluamanne osa siitä sopii esim. tykypäiville, yritysten viikoittaiseksi piristykseksi tai mille tahansa ryhmälle. Myös terapeuttiset ryhmät (liikuntarajoitteiset, kehohäpeä, kipuasiakkaat, seniorit, uupuneet, nuoret jne.) ovat mahdollisia eli suljettu ryhmä kokoontuu esim. neljä tai kuusi kertaa.

Ota reippaasti yhteyttä ja kysy lisää!